Nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước và tôn vinh những đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn, trong năm 2019, Liên Hợp Quốc đã chọn chủ đề...

Văn bản chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh Văn bản chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Thứ năm, 21 Tháng 03 Năm 2019

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Giới thiệu Giới thiệu

Giới thiệu về Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trên cơ sở sáp nhập Phòng Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương); Phòng Môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ)...

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9,286
Tổng số trong ngày: 77
Tổng số trong tuần: 326
Tổng số trong tháng: 2,929
Tổng số trong năm: 34,114
Tổng số truy cập: 43,919